Udruženje “Bazi Mili” radi na nacrtu OUTREACH PLANA

U sklopu aktivnosti na projektu “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Republike Srbije realizovao je Forum o uključivanju osetljivih grupa u razvoj politika i usluga na lokalnom nivou. Na Forumu je učestvovalo i Udruženje BaziMili Lajkovac.

Milica Nikolić, predsednica i osnivac Udruženja BaziMili je povodom učešća na Forumu o uključivanju osetljivih grupa u razvoj politika i usluga na lokalnom nivou i projekta koji daje značajan doprinos poboljšanju pružanja socijalnih usluga za ugrožene grupe stanovništva na lokalnom nivou rekla:

“Cilj foruma je bio povezivanje organizacija civilnog društva iz lokalnih zajednica u kojima se realizuje projekat, sa predstavnicima donosilaca odluka, kako bi se razmenila iskustva o načinima izrade outreach planova, kroz činjenicu da Zakon o planskom sistemu predviđa aktivno učešće građana u planiranju i da se od lokalnih samouprava očekuje da građane podstiču da koriste ovu zakonsku mogućnost. Outreach je takođe značajan u pripremi za realizaciju planova o uvođenju Usluge Lični pratilac deteta, koja je planirana u opštini Lajkovac.

Tokom novembra i decembra 2020. godine radili smo na izradi nacrta plana lokalnog outreach-a za Uslugu Lični pratilac deteta.

Osnovni nacrt plana je urađen i sada je došao trenutak da se uključe svi relevantni akteri iz lokalne zajednice. S toga smo organizovali zajednički sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i Centra za socijalni rad, kao i sa predstavnicima obrazovnih institucija, zdravstva i tako dalje kako bi plan bio što operativniji i sutra sledi sastanak u Gradskoj kući u Lajkovcu.”

Vlada Republike Srbije je u okviru realizacije projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” prosledila lokalnim samoupravama Zahtev za dostavljanje Izjave o zainteresivanisti za pružanje usluga izrade lokalnih Outreach planova.

Planovi će se izraditi u opštinama i gradovima uključenim u projekat „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ koji se realizuje uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, posredstvom projekta nemačko-srpske razvojne saradnje koji sprovodi GIZ.

Opšti cilj ovog projekta je doprinos poboljšanju pružanja socijalnih usluga za ugrožene grupe stanovništva na lokalnom nivou u 15 odabranih opština i gradova.

Osnovni cilj angažovanja je razvijanje lokalnih Outreah planova u saradnji sa lokalnim samoupravama u pilot opštinama i gradovima za uspostavljanje novih ili poboljšanje funkcionisanja postojećih usluga kao i implementaciju dela razvijenih planova.

Za realizaciju ovog zadatka SIPRU će angažovati 10 stručnjaka za razvijanje lokalnih Outreah planova u nekoj od 15 jedinica lokalne samouprave koje su uključene u projekat.