Tag Iz ugla roditelja

Lični pratilac – potrebna dokumentacija

Lični pratilac

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu lični pratilac deteta predaje se u centru za socijalni rad. Uz zahtev se dostavlja sledeca dokumentacija: izvod iz matične knjige rodjenih za dete fotokopija lične karte jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja…

Među javom i međ’ snom…

See the person not the label

Pre mnogo godina, dok sam još lutala i vapila za njegovim govorom, sanjala sam razgovor sa psihijatrom. Ponudio mi je govor u zamenu za moju smrt. Bez glasa sam se gušila u snu vagajući ko će o njima brinuti ako…