Tag Informacije

Lični pratilac – potrebna dokumentacija

Lični pratilac

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu lični pratilac deteta predaje se u centru za socijalni rad. Uz zahtev se dostavlja sledeca dokumentacija: izvod iz matične knjige rodjenih za dete fotokopija lične karte jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja…