OPŠTINA LAJKOVAC PIONIR UVODENJA USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA U MANJIM MESTIMA

“Opštinska uprava Lajkovac” je okončala postupak za izbor pružaoca usluge i sa pružanjem usluge Lični pratilac deteta počelo se od 01.10.2021.godine. Uslugom su obuhvaćena sva deca sa teritorije opštine Lajkovac, kojoj su nadležni organi utvrdili potrebu za pružanjem iste.

Zaštitnik gradana konstatuje, da je Opštinska uprava Lajkovac u potpunosti ispunila preporuke Zaštitnika gradjana i da je u konkretnom slučaju unapredila svoj rad u oblasti pružanja usluga obrazovne podrške deci sa smetnjama u razvoju i preduzetim radnjama podigla stepen zaštite prava deteta”, navodi se u dopisu koji je Milica Nikolić, kao gradjanka, dobila kao odgovor od Zaštitnika gradana.

Milica Nikolić koja se kao roditelj obratila zaštitniku gradjana, inače inicijator osnivanja i predsednica Udruženja BaziMili Lajkovac, za pomoć osobama sa autizmom i drugim teskoćama u razvoju dodaje: “lako je bilo malo zategnuto i uvodenje usluge se malo odužilo, ipak na kraju smatram da svi treba da budemo zadovoljni time što je usluga uvedena, čime je opština Lajkovac pokazala da brine i o ovoj osetljivoj grupi.”


Sa opštinom Lajkovac potpisan je Ugovor o pružanju usluge Lični pratilac deteta 21.09.2021. godine i traje do 21.06.2022. godine, za 2 korisnika.