ONLINE UPITNIK za roditelje dece/mladih/osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama.

Upitnikom želimo da dodjemo do reaalnih potreba osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama, kao i da mapiramo u kojim oblastima im je dodatna podrška (u vidu personalne asistencije) najpotrebnija.

Analiza upitnika će nam pomoći u definisanju potreba krajnjih korisnika.

KADA NAS PITAJU ŠTA HOĆEMO…

mi pošaljemo upitnik roditeljima osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama I nadležnom Minitarstvu predamo tačan spisak potreba.

Ništa ne radimo napamet.

Važno nam je da se svi čuju jer verujemo da se tako stvara bolje društvo.

Nama sada treba da se usluga personalnog asistenta ostvari I za našu decu.

SPAJALICA povezuje sve naše priče u jasne zahteve.

Zamislimo život u kom…ustvari, dosta smo zamišljali, hajde da zajedno učinimo taj život mogućim. Popuni online upitnik.