NACRTU OUTREACH PLANAUDRUZENJE “BAZI MILI”

Vlada Republike Srbije je u okviru realizacije projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” prosledila lokalnim samoupravama Zahtev za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za pružanje usluga izrade lokalnih Outreach planova.