Kabinet Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

U okviru inicijative “Spajalica- inicijativa za dostupnost usluge personalne asistencije osobama sa autizmom” (koja je podržana projektom EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji, sprovodi Beogradska otvorena škola sa partnerima) naše udruženje se sastalo sa gosp. Brankicom Janković i njenim saradnicima u kabinetu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ukazali smo da za mlade sa autizmom i višestrukim smetnjama nakon napuštanja obrazovnog sistema nema adekvatnih usluga socijalne zaštite koje bi im omogućile da nastave školovanje, usavršavanje, zaposle se i žive u svojoj zajednici kao ravnopravni gradjani i gradjanke. Istakli smo da je za mlade sa autizmom i višestrukim smetnjama od značaja da im se omogući blagovremena i celovita usluga podrške za život u zajednici kontinuirano u svakom životnom dobu.

Istakli smo da kao veliki problem osobe sa autizmom, intelektualnim teškoćama i višestrukim smetnjama ne mogu da ispune uslov za ostvarivanje prava na osnovu člana 99. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite,odnosno pravo na personalnu asistenciju.

Posebno smo ukazali da je nedostatak adekvatnih usluga i ne prilagodjenost već postojećih usluga socijalne zaštite ovoj grupi osoba sa invaliditetom direktan uzročnik oduzimanja prava na dostojanstven život i ravnopravno sudelovanje.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti se obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja inicijativom za izmenu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite,koju možete preuzeti i u celosti pročitati ovde.