INKLUZIJA- celoživotna podrška ili slovo na papiru?

Okrugli sto Udruženja za pomoć osobama sa autizmom  „Bazi Mili“

Za mlade osobe sa autizmom, intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama nakon što izađu iz obrazovnog sistema i izgube pravo na uslugu ličnog pratioca, nema adekvatnih usluga socijalne zaštite koje bi im omogućile podršku uz koju bi mogle da nastave školovanje, usavršavanje, zaposle se i žive u svojoj zajednici kao ravnopravni građani i građanke. Jedina mogućnost koja im se nudi je život u nekoj od institucija.Time su osobe sa višestrukim smetnjama, intelektualnim teškoćama i autizmom grupa koja je u najvećem riziku od institucionalizacije i socijalnog isključivanja u RS.

U okviru projekta „Spajalica – zagovaračka inicijativa za dostupnost usluge personalne asistencije osobama sa autizmom“ podržanog od strane EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji, udruženje „Bazi Mili“ iz Lajkovca održaće javni okrugli sto na kojem ćemo razgovarati o položaju mladih sa autizmom: ukazati na neophodnost celoživotne podrške i urgentnu potrebu za unapređenjem i razvojem usluga socijalne zaštite namenjenih ovoj osetljivoj grupi i predstaviti rezultate istraživanja do kojih smo došli tokom ovog projekta, kao i rezultate sprovedene analize o realnim potrebama osoba sa autizmom i višestrukim smetnjama nakon završetka formalnog obrazovanja.

Na konferenciji će govoriti:

•    Tatjana Prijić, v.d. pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti

•    Snežana Lazarević, MDRI-s 

•    Milica Marinković, A11- inicijativa za ekonomska i socijalna prava

•    Radunka Lazić, asistent na projektu udruženje Bazi Mili 

Moderator: 

  • Milica Nikolić, udruženje Bazi Mili

Projekat se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Evropske unije i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.

Izvor: mc.rs