Godinu dana od osnivanja udruženja

Udruženje BaziMili Lajkovac, za nešto više od godinu dana postojanja ostvarilo je vidne rezultate.

Naši korisnici su osobe sa invaliditetom, tačnije deca i mladi sa teskoćama u razvoju i njihove porodice. Udruženje je osnovano u septembru 2019 god. Naš cilj je da utičemo na poboljšanje kvaliteta i uslova života dece sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica u lokalnoj zajednici.

Razvijamo inkluzivni pristup u svom radu i trudimo se da što više uključimo civilno društvo u aktivnosti koje organizujemo.

Do sada smo organizovali:

-Humanitarne akcije (humanitarni koncert, humanitarna prodajna izložba prilikom manifestacije Ulica otvorenog srca u Lajkovcu, paketići za Novu godinu…) gde su nam donatori većinom bili lokalni privrednici, i građani sa naše Opštine.  Cilj hum. akcija je bio prikupljanje novca za opremanje prostorija u kojima bismo deci organizovali druženja, radionice i tretmane.

-Uspostavljena saradlja sa vrtićem: Održavali smo Likovno-kreativne radionice, u  prostorijama vrtića. Radionice su inkluzivnog karaktera, na njima su učestvovala deca tipičnog razvoja zajedno sa decom sa teškoćama u razvoju. One su nam pokazale da se deca najbolje povezuju kroz direktan kontakt, pa nam je želja da takav koncept i dalje razvijamo.

-Uspostavljena saradnja sa srednjom školom : Suštinski nam je važno da primenjujemo inkluzivni pristup u svom radu, jer on omogućava integraciju dece sa teškoćama u razvoju u zajednicu i zato radimo sa širom populacijom. U cilju uključivanja zajednice odradili smo outreach prema deci u srednjoj školi gde nam se javilo 40 volontera.Smatramo da aktivna, odgovorna deca i mladi koji su usvojili vrednosti solidarnosti već u školi, i kao odrasli nastavljaju da podržavaju, ostvaruju i šire takve ideje u svojim zajednicama tako da doprinoste tkanje mreže koja povezuje ljude, razbija predrasude i povećava osećaj sigurnosti i kvaliteta života svih  u zajednici. Volonteri iz srednje škole bili su uključeni na radionicama, obeležavanju Dečije nedelje i sl.

-Uspostavljena saradnja sa osnovnom školom : po prvi put  obeležen je dan OSI /održana priredba u holu škole na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, sa ciljem da se stvore uslovi za inkluzivno obrazovanje i poveća osetljivost dece i mladih za potrebe drugih kao i za potrebe zajednice (time razvijamo socijalnu odgovornot). Na priredbi u školi su učestvovala deca tipičnog razvoja,nižih razreda OŠ, zajedno sa decom sa teškoćama u razvoju. Nakon priredbe, u holu škole je održan prodajni bazar i sakupljen novac je usmeren na opremanje prostorija udruženja.

-Doprineli smo razvoju filantropije i volonterizma u lokalnoj zajednici: Mobilizacijom i ukljućivanjem šireg broja građana, naročito mladih i dece u aktivnosti udruženja, uspeli smo da senzibilišemo i motivišemo građane da nam pomognu i podrže nas u našoj misiji. Podrška lokalne zajednice se zaista oseća : učestvuju zajedno sa nama u organizaciji humanitarnih akcija i ostalih aktivnosti udruženja (radionice), tokom kojih su ostvarili direktan kontakt sa decom sa invaliditetom i njihovim porodicama, razvio se osećaj empatije među lokalnim stanovništvom. To što smo se zajedno izborili za uvođenje usluge lični pratilac deteta i opremili prostorije za osnivanje ikluzivnog centra, a sve isključivo donacijama građana, obrazovnih ustanova i firmi iz Lajkovca,doprinelo je buđenju jakog osećaja zajedništva na lokalnom nivou.

-Obeležena Dečija nedelja u prostorijama udruženja: u goste su nam došla deca iz vrtića, osnovne i srednje škole. To je bio još jedan od načina na skrenemo pažnju na decu sa teškoćama u razvoju i povežemo se sa lokalnom zajednicom.

-Školicu sporta za decu

-Odlazak u konjički klub/ Hipo terapiju za decu

-Likovno kreativne padionice za decu (inkluzivnog karaktera)

-Uspostavili smo saradnju sa brojnim udruženjima koja se bave temama koje su bliske našoj:Inicirali smo upućivanje molbe/otvorenog pisma nadležnim institucijama koja se tiče problema dece i mladih sa teškoćama u razvoju i njihovih porodica u vreme pandemije KOVID 19. Uspeli smo da animiramo više od 20 udruženja iz različitih krajeva Srbije , da zajedno sa nama upute Molbu, što je rezultiralo Dopunom uredbe o merama za vreme vanrednog stanja koji je donela Vlada Republike Srbije, objavljeno u Službenom Glasniku , a tiče se zabrane kretanja za osobe sa autizmom. To je takođe doprinelo većem kredibilitetu našeg udruženja u LZ i poverenju građana u ideje za koje se zalažemo.

-Ostvarili smo saradnju sa lokalnom samoupravom i CZSR :Javno zagovaranje/Inicirali smo uvođenje usluge socijalne zaštite lični pratilac deteta; bili među članovima radne grupe u Opštini koja je radila na nacrtu usluge. Ostvarena saradnja sa lokalnom televizijom,doprinela je informisanju stanovništva o pravima OSI i značaju uvođenja usluge socijalne zaštite LPD. Animirali građane Lajkovca da se uklljuče u aktivnosti socijalnog uključivanja dece sa teškoćama u razvoju,posebno kao lični pratioci.Do sada smo pet osoba obučili ( finansirajući im akreditovanu obuku ) za posao ličnog pratioca. Krajnji cilj je da naše udruženje dobije licencu za vršenje pomenute usluge, kako bi bili nosioci usluge na lokalu.

Uključeni smo u radnu grupu pri opštini (kao predstavnici civilnog društva) i trenutno radimo na nacrtu Strategije socijalne zaštite 2021-2025 Opštine Lajkovac.

-Uspostavili smo saradnju sa SIPRU timom, uključili se u  njihove obuke za mapiranje korisnika/outreach . Usmereni smo na to da se kao organizacija razvijamo i napredujemo.

 -U novembru 2020.god,pokrenuli smo Inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“, kao odgovor na situaciju prouzrokovanu KOVIDom 19. Inkluzivni centar je pokrenut u okviru projekta „Zajedno za aktivno gradjansko drustvo ACT “ ,donator projekta je  Svajcarska agencija za razvoj I saradnju (SDC), a implementacioni partneri su HELVETAS Swiss Intercooperation i Građancke Inicijative iz Beograda. U okviru inkluzivnog centra , deci je omogućen:

 svakodnevni boravak u prostorijama udruženja uz različite slobodne aktivnosti,

 individualni tretmani sa defektologom logopedom

inkluzivne radionice (govorno jezičke, motoričke, likovno kreativne,socijalne itd)

Ovim projektom smo odgovorili na probleme nastale usled pandemije. pomažući deci i porodicama  da što bezbolnije prođu kroz ovaj period koji je izazov za sve nas.

Uverena sam da smo postavili dobre temelje za dalji rad i realizaciju svega zamišljenog, što bi moglo da doprinese i olakša deci i mladima sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama.

Za jednu malu sredinu bremenitu brojnim predrasudama, u kojoj su u ovoj osetljivoj oblasti činjeni pionirski koraci , uz neminovno razbijanje tabua, prvi rezultati udruženja, koje su osnovali roditelji dece sa autizmom i drugim teškoćama u razvoju, više su nego odlični. A krenulo se od nule.