Category Uncategorized

Lični pratilac – potrebna dokumentacija

Lični pratilac

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu lični pratilac deteta predaje se u centru za socijalni rad. Uz zahtev se dostavlja sledeca dokumentacija: izvod iz matične knjige rodjenih za dete fotokopija lične karte jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja…

Svetski dan osoba sa autizmom

Autizam predstavlja jedan veoma složen poremećaj, koji se najčešće javlja u prve tri godine života. Iako su naučnici pokušali da utvrde tačan uzrok ovog poremećaja, nisu uspeli u tome, ali veruju da uzrok nije samo jedan, već da je to…

Inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“

Udruženje BaziMili Lajkovac pokreće inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“ u okviru programa koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. U okviru inkluzivnog centra deci će biti omogućen: svakodnevan boravak…

Godinu dana od osnivanja udruženja

Udruženje BaziMili Lajkovac, za nešto više od godinu dana postojanja ostvarilo je vidne rezultate. Naši korisnici su osobe sa invaliditetom, tačnije deca i mladi sa teskoćama u razvoju i njihove porodice. Udruženje je osnovano u septembru 2019 god. Naš cilj…