Category Uncategorized

INKLUZIJA- celoživotna podrška ili slovo na papiru?

Okrugli sto Udruženja za pomoć osobama sa autizmom  „Bazi Mili“ Za mlade osobe sa autizmom, intelektualnim teškoćama, višestrukim smetnjama nakon što izađu iz obrazovnog sistema i izgube pravo na uslugu ličnog pratioca, nema adekvatnih usluga socijalne zaštite koje bi im…

Sastanak OCD

Kada nam kažu da je ovo preveliki zalogaj – mi kažemo da ovaj zalogaj žvaće mnogo usta i da zato nije veliki. Mi se umrežavamo sa drugim OCD i sa stručnjacima i međusobno se podržavamo i slušamo. Svako znanje nam…

Lični pratilac – potrebna dokumentacija

Lični pratilac

Zahtev za ostvarivanje prava na uslugu lični pratilac deteta predaje se u centru za socijalni rad. Uz zahtev se dostavlja sledeca dokumentacija: izvod iz matične knjige rodjenih za dete fotokopija lične karte jednog od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika ili staratelja…

NACRTU OUTREACH PLANAUDRUZENJE “BAZI MILI”

Vlada Republike Srbije je u okviru realizacije projekta „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe” prosledila lokalnim samoupravama Zahtev za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za pružanje usluga izrade lokalnih Outreach planova.

Svetski dan osoba sa autizmom

Autizam predstavlja jedan veoma složen poremećaj, koji se najčešće javlja u prve tri godine života. Iako su naučnici pokušali da utvrde tačan uzrok ovog poremećaja, nisu uspeli u tome, ali veruju da uzrok nije samo jedan, već da je to…

Inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“

Udruženje BaziMili Lajkovac pokreće inkluzivni centar „Podrška detetu i porodici“ u okviru programa koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. U okviru inkluzivnog centra deci će biti omogućen: svakodnevan boravak…